Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

beforesunrise

April 19 2017

beforesunrise
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus via100suns 100suns

June 24 2015

beforesunrise
4789 efb6
Reposted fromktosiowa ktosiowa viatoniewszystko toniewszystko
beforesunrise
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viatoniewszystko toniewszystko
beforesunrise
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund
— Jakub Żulczyk
beforesunrise

poeticislam: Inlaid flowers across Sheikh Zayed mosque’s 183,000-square-foot marble courtyard.

beforesunrise
5261 e8c9
Reposted fromktosiowa ktosiowa viatoniewszystko toniewszystko
beforesunrise
9572 99bf
5027 ba9c 500
beforesunrise
beforesunrise
4172 b15e
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju via100suns 100suns

June 16 2015

beforesunrise
1583 2ffd
Reposted fromgoaskalice goaskalice via100suns 100suns

June 15 2015

beforesunrise
8141 502f 500
beforesunrise
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via100suns 100suns

June 10 2015

beforesunrise
6035 b352
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 31 2015

beforesunrise
6611 b22d

May 24 2015

beforesunrise
3264 887b 500
Reposted fromfrenzy frenzy viairmelin irmelin
beforesunrise
8705 d61b 500
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin
beforesunrise
beforesunrise
5888 179d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl